top of page

Mans iekšējais bērns

Meditāciju cikls iekšējā bērna dziedināšanai. 6 nodarbības.

     Mūsos katrā ir atmiņas par bērnību, par visu iepriekš piedzīvoto. Un, balstoties šajā pieredzē, mēs pieņemam ikdienas lēmumus par savu turpmāko rīcību ikvienā situācijā. Pārsvarā tie ir neapzināti lēmumi, automātiskas reakcijas. Mums ir rakstura iezīmes un noteikti attiecību veidošanas šabloni. Piedzīvojam emocijas un pārdomu brīžus. Dzīvojam parastu pieauguša cilvēka dzīvi, nedomājot, ka bērnībā sajustais ir veidojis mūsu raksturu. Individualitāti un cilvēcisko esību.

     Tai brīdī, kad ieskanas jautājums, kāpēc mana dzīve neveidojas tik priecīga un pilnskanīga kā es to vēlētos, ir pienācis laiks palūkoties, kas tad nosaka manas izvēles. Ļoti bieži "atduramies" kādā bērnības notikumā, kurā sajutām netaisnību, neizpratni, vardarbību un mīloša atbalsta trūkumu. Tad liekas, nieki vien, biju mazs, nobijies un izdzīvoju vai "tiku pāri". Bet atmiņā ir palicis tumšs nemīlestības plankums. Tas gadu gaitā ir izaudzis milzīgs un klājas apziņai pāri kā liels, tumšs baiļu mākonis. Un tādu brīžu bērnībā ir daudz. Dažus atceramies, bet lielo vairumu nē.

 

     Satiekoties meditācijās ar savu atmiņu tēlu - iekšējo bērnu, ir iespējams "pārrakstīt pagātni". Dot mīlestību un atbalstu sev iepriekšējam un izveidot pavisam jaunu atspēriena punktu nākotnei. Jaunu spēka un mīlestības platformu. Un mēs to varam izdarīt, jo cilvēka psihe ir elastīga. Tā pakļaujas apzinātai domu un sajūtu virzībai. Pieņemot pagātnes notikumus ar izpratni un piedošanu, notiek brīnumaini procesi smadzenēs, kur veidojas jauni neironu savienojumi. Tiek dzēsti vecie uzvedības modeļi un veidojas jauni. Protams, ka vecos notikumus nevar mainīt. Bet var palūkoties uz tiem ar citu attieksmi, jau ar pieaugušā skatu un izpratni, tādejādi dodot sev vēl vienu, jaunu pieredzes šķautni. Iedot spēku, atbalstu un mīlestību tam mazajam atmiņu bērnam brīdī, kad viņam pietrūka spēka, lai sajustu un ieraudzītu lielās pasaules mīlestības pieredzi.

     Svarīgi !!!

    !! Katru nākošo meditāciju būtu vēlams klausīties ne ātrāk kā pēc nedēļas. Varbūt būs vēlēšanās starplaiku pagarināt vēl par pāris dienām. Tādejādi cikls ir paredzēts apmēram divu mēnešu individuālajam darbam ar sevi. Atkārtot katru meditācīju konkrētajā nedēļā var tik reizes cik nepieciešams. 

    !! Vēlams noklausīties visas cikla meditācijas pēc kārtas un neapstāties pusceļā. Jo cikls ir vienots veselums, kurā katra nākošā meditācija balstās uz iepriekšējā notikušajiem procesiem. Pēdējā, sestā meditācija apvieno visas iepriekšējās un ir loģisks visa procesa noslēgums.      

 

Ievada video "Atrodi sevi"

Meditation

Meditācijas ir veidotas pamatojoties uz psihologa Džona Bredšova sadalījumu pa vecuma attīstības posmiem, sākot ar zīdaiņa vecumu, bērnu, skolēnu un pusaudzi. Sākumā pievienoju arī dvēseles nemateriālo ieceri, pirms iemiesošanās posmu un dzīves scenārija plāna izvēli. Jo, lai izprastu dzīves ceļa gājumu nepietiek tikai ar fiziskajiem notikumiem. Svarīgi ir garīgie aspekti un visu enerģētisko ķermeņu harmoniska mijiedarbība.

Kā saprast, vai šis nodarbību cikls tev ir nepieciešams? Katrai nodarbībai es pievienošu saiti uz informatīvu anketu, kuras rezultāts parāda tavu iekšējā bērna psiholoģisko temperatūru. Kopējo un atsevišķi pa vecumu posmiem.

Iekšējā ievainotā bērna anketa šeit 

bottom of page