top of page

Rekvizīti: SIA "Palīdzība Uzņēmumu Darbības Sakārtošanā"
Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 21-11, Rīga, LV-1010  
Vienotais reģ. Nr. 54103089711
PVN maksātājs Nr. LV54103089711      
AS Swedbank      
Bankas kods: HABALV22  
Bankas konts: LV22 HABA 0551 0376 4260 5

bottom of page