top of page
Konsultācija / transformējoša sesija

 

Paldies!

Izmaksas

Baha ziedu konsultācija 50 EUR
Individuālais m
aisījums 5 EUR
Laika līniju konsultā
cija (2-2,5 h) 70 EUR

 

Rekvizīti: SIA "Palīdzība Uzņēmumu Darbības Sakārtošanā"
Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 21-11, Rīga, LV-1010  
Vienotais reģ. Nr. 54103089711
PVN maksātājs Nr. LV54103089711           
Bankas kods: HABALV22, AS Swedbank
Bankas konts: LV22HABA0551037642605

bottom of page