top of page

Laika Līniju dziedināšanas metode
(Time Line Healing Therapy)

 

rīts.jpg
Gradient

Laika līniju dziedināšanas (TLHT) metode ir jauna terapijas metode, Jaunā laikmeta instruments. Metodes autors ir Sal Rakeli, amerikāņu čeneleris, dziednieks, gaišreģis, komponists un vairāku grāmatu autors.

 

Es izgāju padziļinātu apmācību kursu Maskavā, klātienes nodarbībās 2019.gada oktobrī. Kurss ietver gan teorētiskās apmācības, gan praktiskās nodarbības. Kursa noslēgumā saņēmu sertifikātu.

Laika līniju dziedināšanas metodi var pielietot, lai dziedinātu dažādas pagātnes traumas, kas ietekmē tavu dzīvi šobrīd. Var dziedināt gan apzinātās traumas, notikumus, kurus atceries, gan arī notikumus, kurus neatceries, kuri paslēpti tavā zemapziņā.

Viens no Laika līniju dziedināšanas pamatprincipiem ir ideja par Laiku, kas pastāv tikai šeit un tagad. Fizikas princips – nelokalitāte. Tātad viss, kas ar mums ir noticis vai jebkad nākotnē notiks, patiesībā notiek vienlaicīgi un ir sasniedzams šajā mirklī. Tādējādi visa pagātnes pieredze ir sasniedzama, un notiek enerģiju apmaiņa starp tagadējo es un iepriekšējo, kādā notikumā iesaistīto, es.

 

Pastāvot šim paradoksam, ikviens notikums kļūst pieejams, redzams un dziedināms. Mūsu pagātnē ir daudz dažādu traumu, gan emocionālu, gan fizisku, kas saistītas ar bailēm, vainas sajūtu, dusmām, grizsirdību, pieķeršanos un dažādu veidu ciešanām. Šīs negatīvo pieredzējumu sekas krājas kā bagāža ceļojuma koferos, kuru stiept līdzi paliek pārāk smagi.

 

Metodes spēks un jauda ir tajā, ka pagātnes notikumi netiek izmainīti, laika līnija jeb notikumu secība paliek tāda, kāda bijusi jau sākotnēji uzbūvēta, nenotiek zemapziņas apmānīšana. Tiek dziedināts emocionālais bloks vai trauma, atstājot Dvēseles atmiņā tikai pieredzi, bezkaislīgu sajūtu, ka tā viss ir bijis.

 

Laika līniju dziedināšanas seansa laikā netiek skartas paralēli iesaistīto Dvēseļu Laika līnijas, tāpat arī netiek izveidota jauna laika līnija, kurā jau eksistētu jaunais stāvoklis.

 

Atgriežoties no “dziedinošā ceļojuma laikā”, ir sajūta, ka visu šodienas situāciju (kura bija izveidojusies kā sekas piedzīvotajai traumai) redz pavisam citā gaismā, jo ir aizgājis vai izdzēsies kāds līdz šim nezināms tumšas enerģijas sabiezējums mūsu sirds mīlestības centrā. Šis smagums, kas bieži vien ir vilcies līdzi cauri daudzām dzīvēm, ir saprasts, atlaists un piedots. Dvēseles pieredze ir apgūta, saprasta un pieņemta. Izveidojas neitrāls stāvoklis, kopējais enerģētiskais lauks līdzsvarojas un plūsma atjaunojas visos līmeņos.

Ļoti svarīga metodes sastāvdaļa ir dziedināšanas process sešos apakšējos enerģētiskajos ķermeņos - fiziskajā, emocionālajā, mentālajā, ēteriskajā, astrālajā un kauzālajā ķermenī. Tieši aizsniegšanās līdz kauzālajam ķermenim un karmisko situāciju dziedināšana ir viena no spēcīgākajām metodes īpašībām. Šo enerģētisko līmeni ļoti bieži nespēj aizsniegt dažādas psiholoģiskas un mentālas metodes, risinot problēmu sekas, tā arī nespējot atrast cēloņus. 

 

    Ar šo metodi:

  • Var dziedināt fizisko slimību cēloņus, ietverot arī ģenētiskās slimības, izsekojot dzimtas līnijas, atrodot pirmcēloni.

  • Var atrast cēloņus un risināt dažādus dzīves situāciju samezglojumus.

  • Var sakārtot attiecības ar cilvēkiem, kuras neizdodas līdzsvarot sadzīviskā līmenī.

  • Var kārtot Dzimtas koku, izsekot konkrētu problēmu cēloņus un sekas, kuras tiek nodotas no paaudzes paaudzē.

  • Var atrast un neitralizēt fiziskos un astrālos imprintus, čipus, dažādus negatīvos pieslēgumus enerģētiskajā ķermenī.

  • Var aplūkot un dzēst visa veida karmiskos kontraktus, Dvēseļu līgumus, vienošanos, izparast un pieņemt dažādas, šajos līgumos iesaistīto enerģētisko formu izpausmes. Tāpat arī var atrast un dzēst līgumus ar dažādu veidu enerģētiskajām būtnēm un būtībām.

  • Var atbrīvoties no fobijām, dažādu baiļu programmām.

  • Var ļoti labi attīrīt savu prātu no sociālajiem un sabiedrības uzstādījumiem, ikdienas rutīnas programmām, kuras nepamanām, bet visu laiku atkārtojam.

  • Var atbrīvoties no negatīvajiem uzvedības modeļiem, ģimenes attiecību musturiem un līdzīgiem prāta uzslāņojumiem.

  • Var dziedināt sev tuvu cilvēku, kam citādi nav iespējams palīdzēt. Šajā gadījumā tiek pieaicināta konkrētā cilvēka Dvēsele un Augstākais Es, kuru vadībā arī dziedināšanas seanss notiek.

 

     

rīts.jpg
rīts.jpg

Svarīga nianse, kas atšķir šo metodi no līdzīgām psiholoģiskajām metodēm, ir tās saudzīgums. Cilvēkam nav vēlreiz jāpārdzīvo emocionāli sāpīgais notikums un traumējošās sajūtas, vairs nav bailēs jātrīc vai jāmokās, bet tikai jāierauga un jāizprot kā viss iepriekš bijis. Dziedinošā tīrās gaismas un mīlestības enerģija transformē un palīdz atbrīvoties no sakrātās spriedzes, ļaujot veldzēties atbrīvojošās sevis pieņemšanas un iemīlēšanas sajūtās.

Šo dziedināšanas metodi var izmantot kā pamatinstrumentu, var kombinēt ar citām psiholoģiskajām dziedināšanas metodēm. Var izmantot praktiski jebkurai situācijai vai jebkuram saslimšanas gadījumam. Nav vecuma ierobežojuma. Ar bērniem līdz 12 gadu vecumam darbojas caur vecākiem, enerģētiskajiem aizbildņiem. Sesijas laikā nav nepieciešama bērna klātbūtne. Var pilnībā sakārtot un harmonizēt ģimenes enerģētiku, fiziski neiesaistoties visiem tās locekļiem.

Aicinu visus, kurus interesē savas dzīves kvalitātes uzlabošana, izmantot šo dziedināšanas metodi!

Uzskatu, ka šī jaunā metode ir 21. gadsimta un arī jaunā laika dziedniecības metode. Mēs varam atgūt veselību, dzīvesprieku un izjust patiesi iedvesmojošas dzīves garšu, ja ejam kopsolī ar savu Dvēseli. Ja ieklausāmies intuīcijas balsī un savas Dvēseles izvēlēs. Palīdzēsim katrs pats sev. 

PAR KONSULTĀCIJU

Šobrīd konsultēju attālināti un klātienē. Sesija ilgst aptuveni 2-2,5 stundas, kas ietver sarunu un meditāciju. Sarunas laikā noskaidrojam situāciju, iespējamos apstākļus, formulējam mērķi un vēlamo rezultātu. Pēc tam seko balss virzīta meditācija, kuras laikā, smadzenēm pārejot teta viļņu stāvoklī, notiek dziednieciskais seanss. Viss process norit pilnā apziņas stāvoklī.

Tev nepieciešama vieta, kur aptuveni 2-2,5 stundas vari netraucēti būt vienatnē, atslābinātā meditatīvā stāvoklī. 

     

Sesijas cena 70 EUR.

Ja Tevi uzrunā šīs jaunā laika sevis sakārtošanas enerģijas, raksti man e-pastā vai piesakies šeit. Kopā risināsim sasāpējušos jautājumus.

Mīlestībā,

Inese

bottom of page